Heimetenesta

Tilkallingsvikar ved Heimetenesta

Tilkallingsvikar

Helsehjelp i heimen er ei døgnkontinuerleg teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp.

Vi søker helsefagarbeidere og ufaglærte som kan tenke seg å jobbe ekstra i hjemmetjenesten. 

 

Vi søker:

Vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling eller som vikar i feriar. Du må være sjølvstendig, like kontakt med mennesker og du må ha førarkort.

Kvalifikasjonar:

Du må kunne bruke data og ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.

 

Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga.

Anna:

Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:

Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Ronja Sæther Risdal via Tenestetorget 32029000.
Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Del på:

Referansenr:

2022/42

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

31.12.2022

Arbeidsstad:

Heimetenesta

Kontaktpersonar:

Marie Ødegaard

tlf: 91673952

mob: +47 91673952

Adresse:

Helsetunvegen 1 3550 Gol