Miljøterapitenesta

Tilkallinsvikar ved Miljøterapitenesta

Tilkallingsvikar

Avdelinga gir tenester til personar med utviklingshemming som bur i sin eigen bustad og til familiar som treng avlastning.
Eininga har mange spennande utfordringar innafor fleire fagfelt. Det vil bli gitt opplæring og rettleiing

Vi søker:

Vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling eller som vikar i feriar.

Kvalifikasjonar:

Alle tilsette må kunne bruke data og ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.

 

Anna:

Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

 

Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga

Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Ronja Sæther Risdal eller Stian Røstberg via Tenestetorget 32029000. 

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Del på:

Referansenr:

2022/40

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

31.12.2022

Arbeidsstad:

Miljøterapitenesta

Kontaktpersonar:

Aina Haugstad

mob: +47 91673902

Kari Mæland

mob: +47 91673976

Katarina Eriksen Slåtto

mob: +47 91673927

Monica Strand

mob: +47 90619050

Tone Hernes

tlf: +47 45733248

mob: +47 45733248

Adresse:

Helsetunvegen 3550 Gol